KURSEVI

UVOD U ESTETSKU STOMATOLOGIJU

Ovaj jednodnevni kurs sa praktičnim radom na modelima obuhvata sve aspekte upotrebe najsavremenije tehnike i tehnologije dostupne u stomatološkoj praksi u cilju poboljšanja i sistematizacije kliničkog rada stomatologa u dijagnostici, izradi plana terapije i sproveođenju različitih stomatoloških intervencija. 

DETALJI KURSA

Kurs je namenjen mladim stomatolozima koji žele da prošire svoje znanje i upoznaju se sa savremenim pristupom u stomatologiji.

 

Prvi deo kursa biće baziran na postavljanju indikacija i izradi plana terapije uz minimalno invazivni pristup. Biće obrađene teme vezane za kliničku dentalnu fotografiju, postupke digitalnog dizajniranja osmeha, izradu wax up-a i mock up-a. Drugi deo kursa odnosi se na integraciju digitalne stomatologije u oblasti protetike i implantologije, vrste bezmetalnih nadoknada, preparaciju zuba, upoznavanje sa vrstama otisnih masa, tehnike otiskivanja na zubima i implantima, načine fiksiranja protetskih nadoknada, kao i osnovne principe implantacije uz imedijatno opterećenje i privremeni rad na implantima. 

 

Na kursu će osim demonstracije praktičnog rada biti prikazani različiti klinički slučajevi iz prakse iz različitih oblasti stomatologije. 

 

Cena kursa je 30.000 din.

 

Popunite online formular za prijavu i dobićete sve informacije o narednom terminu kursa, prijavi za učešće i uslovima plaćanja.

PROGRAM KURSA

9.15-9.30

Uvod i prezentacija sadržaja

 

9.30-11.00 

Prvi pregled, dijagnostika i izrada individualnog plana terapije

 

11.00-11.15

Pauza

 

11.15-12.00

Savremeni protokoli u estetskim rekonstrukcijama, minimalno invazivni pristup, predvidljivost finalnog rezultata, terapijski protokol

 

12:00-12:30 

Značaj dentalne fotografije: od motivacije do komunikacije

 

12:30-13:30

Ručak

 

13:30-14:00

Osnovni principi izrade digitalnog dizajna osmeha . manipulacija isplaniranim sadržajem

 

14:00-14:30 hand on

Prenošenje voštanog modela pomoću silikonskog ključa (wax-up-mock-up)

 

14.30-15.00

Postizanje suvog radnog polja uz primenu koferdama 

 

15:00-15:45

Hands-on 

 

15:45-16:00

Pauza

 

16:00-16:45

Bezmetalne nadoknade u estetskoj zoni. Indikacije. Preparacije. Otiskivanje. Postupak adhezivnog cementiranja.

 

16:45-17:30 

Implantologija u estetskoj zoni. Kroz privremena do defintivnih rešenja. Restorativni kriterijumi imlantologije u estetskoj zoni. Izbor trajnog fiksiranja nadoknade. Klinički postupci.

 

17:30-18:00

Hands on 

© 2018 by NIPDE