• dr Igor Ristić

Digitalizacija - nova era stomatologije

Da li možete da zamislite Vaš život bez kompjutera ili pametnog telefona?  

Da li možete danas da koristite telefon koji ste imali pre 10 godina? 

Da li znate da su danas najskuplji projekti start up kompanija iz oblasti bioscience i regeneracije tkiva?

Da li je digitalizacija promenila i stomatologiju?


Poslednjih deset godina stomatologija je dramatično napredovala, možda više nego u posednjih pedeset. 3D printeri, intraoralni skeneri, 3D analize i digitalno planiranje, kompjuterski dizajnirane krunice polako postaju neizostavni deo svakodnevne stomatološke prakse i preuzimaju vođstvo nad klasičnom stomatološkom doktrinom. 

Zbrinjavanje kompleksnih i veoma zahtevnih pacijenata, čiju je rehabilitaciju ranije bilo nemogće čak i zamisliti, danas se sa lakoćom obavlja jer je postignut značajan napredak u procesima regeneracije, kako tvrdih (koštanih), tako i mekih (sluzokožnih) tkiva. Naročit napredak postignut je u planiranju i izvođenju stomatoloških tretmana primenom digitalnih tehnologija, što je rezultiralo i značajnim pomakom u implantologiji. 

Poznato je da je implantat najbolja zamena za nedostajući zub. Ranije se u implantologiji uspehom smatrala sama činjenica da je impantat u kosti, dok je danas rehabilitacija implantatima jedino prihvatljiva ukoliko nadoknada na implantatu, kao i okolno tkivo, izgledaju  potpuno isto, identično kao i kod prirodnog zuba.

Nova klinička istraživanja pokazala su da se uz primenu inovativnih tehnoloških dostignuća implantat može uspešno ugraditi odmah, neposredno nakon ekstrakcije zuba. I ne samo to, ovako ugrađen implantat odmah može i prihvatiti privremenu krunicu, koju će kasnije zameniti definitivna. Na ovaj način ni u jednom trenutku nije narušena funkcionalna i estetska harmonija stomatognatog sistema. 

Kod rehabilitacije pacijenata sa nedostatkom više zuba, kao i potpuno bezubih pacijenata, od ključnog značaja je visoka preciznost prilikom postavljanja implantata, kako u odnosu na okolne anatomske strukture, tako i u odnosu na definitvnu protetsku nadoknadu. 

Upravo zahvaljujuci modernim digitalnim tehnologijama danas je moguće virtuelno isplanirati preciznu poziciju implantata, a zatim na 3D printer-u izraditi elemente za hirurško vođenje- vođice, koje nam omogućavaju postavljanje implantata na već predefinisana mesta. Na ovaj način možemo postići ne samo pouzdanu, predvidivu i sigurnu rehabilitaciju tkiva, vec i vrhunske estetske rezultate.

25 views

© 2018 by NIPDE